Åpningstider

Sesongstart Tirsdag 26.06.21

Sesongslutt Søndag 15.08.21

Båten går fra byen (Hukken/Politistasjonen).

Den starter å gå kl.12.00. Båten bruker 7 minutter ut. 

Siste båt går når vi ikke har gjester igjen. Seinest 02.00

Restauranten åpner kl. 14.00 til 22.00

Kroa er åpen fra kl. 12.00 til 02.00

Båten koster 50,- hver vei.

Billetten kan betales på ViPPS #118110 eller kontant

NB!! Båten tar ikke bankkort.